Bij Veerkracht, praktijk voor Kinder- & Jeugdpsychologie kunt u terecht voor diagnostiek en kortdurende behandeling van kinderen vanaf 4 jaar en jeugdigen tot circa 23 jaar. Ik bied hulp bij lichte tot matige psychische problemen. Ik heb een oplossingsgerichte benadering, waarbij de hulpvraag van de opvoeders, het kind of de school het uitgangspunt vormt voor diagnostiek en/of behandeling.

Het is mijn doel om kinderen en jongeren te helpen hun kwaliteiten te ontdekken en hen te leren hoe zij gebruik kunnen maken van hun sterke kanten in situaties die zij als een uitdaging zien. Hierbij geloof ik in de eigen wijsheid van een kind. Dit betekent voor mij dat het antwoord of de oplossing aanwezig is in ieder kind zelf, maar dat er soms hulp nodig is om dit helder te krijgen.

Door goed te luisteren, ruimte te geven, de juiste vragen te stellen en kinderen en ouders te laten meedenken over oplossingen, komen de antwoorden van binnenuit waardoor ze het beste bij de persoon passen en daarmee voor de grootste verandering kunnen zorgen.

Door te ontdekken waar je kracht zit, kun je vol vertrouwen jezelf zijn en je als persoon verder ontwikkelen!