Klasina Koekebakker-Ouwehand (Praktijkvoerder)
Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd*

Klasina biedt zowel diagnostiek als behandeling aan kinderen en jeugdigen bij uiteenlopende problematiek. Zij werkt systeemgericht, wat betekent dat ook ouders en school betrokken worden in het behandelproces. In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van de meest effectieve technieken zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Er wordt gekeken welke techniek het best past bij de hulpvraag, wat leidt tot zorg op maat. In mijn behandelingen staat betrokkenheid, openheid, vertrouwen, positiviteit, samenwerken en doelgerichtheid centraal. Naast de problemen/klachten is ook aandacht voor de positieve- en sterke kanten en kwaliteiten.

“Door te ontdekken waar je kracht zit, kun je vol vertrouwen jezelf zijn en je als persoon verder ontwikkelen”

 

Opleiding: Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Postmasteropleiding tot Registerpsycholoog NIP/ Kind & jeugd
Registratie: Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, Postmaster-psycholoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), aspirant lid VEN (Vereniging EMDR Nederland)
Werkervaring: Onderwijsbegeleidingsdienst Hoofddorp, Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching en sinds 2014 praktijkvoerder bij Veerkracht Kind & Jeugd.

 * Een Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd behandelt psychische klachten. Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd is een beschermde titel, door de beroepsvereniging NIP ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren,  als hij geregistreerd is in het register van Kinder- en Jeugdpsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Voor meer informatie: www.psynip.nl

 

Carolien Hooijmans
Orthopedagoog-Generalist

Sinds oktober 2018 werkt Carolien als Orthopedagoog-Generalist voor Veerkracht Kind & Jeugd. Haar expertise ligt op het gebied van diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problematiek. Carolien biedt EMDR traumabehandeling, cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding. Zij werkt bij voorkeur systeemgericht, door zowel ouders als school te betrekken in het behandelproces. Haar werkwijze kenmerkt zich door een gezamenlijke beeldvorming met ouders over de achtergrond van de klachten, van waaruit een behandeling op maat wordt vormgegeven. Carolien biedt vanuit betrokkenheid, visie, verbinding, vorm en inhoud aan diagnostiek en behandeling.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Opleiding: bachelor en master Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, postmasteropleiding tot Orthopedagoog-Generalist NVO, Cognitief gedragstherapeut in opleiding
Registratie: Orthopedagoog-Generalist NVO (tevens in BIG-register), Postmaster-pedagoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), Cognitief Gedragstherapeut VGCt, lid VEN (Vereniging EMDR Nederland)
Werkervaring: (residentiele) jeugdhulpverlening en jeugdzorg-plus, diverse vrijgevestigde praktijken voor kinder- en jeugd GGZ (ZZP).

 

Margreet Zandbergen
Orthopedagoog

Margreet biedt zowel diagnostiek als behandeling aan kinderen en jeugdigen bij uiteenlopende problematiek. In haar behandelingen wordt gebruik gemaakt van de meest effectieve technieken zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. Daarnaast is er veel oog voor de therapeutische relatie en staat openheid, betrokkenheid, vertrouwen en samenwerken centraal. Ten aanzien van diagnostiek staat handelingsgerichtheid centraal, waarbij er altijd wordt gekeken naar waarom heeft dít kind, in dít systeem last van deze klacht(en) en waar heeft het kind en zijn omgeving behoefte aan? Het betrekken van het systeem om het kind heen vindt zij belangrijk, omdat je de problematiek hier nooit los van kan zien. Ook zal er altijd aandacht zijn voor de dingen die wél goed gaan.

Opleiding: Orthopedagoog NVO, Master Orthopedagoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), Orthopedagoog Generalist i.o., Postmaster-Orthopedagoog SKJ i.o., aspirant lid VEN (Vereniging EMDR Nederland), basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie.

Werkervaring: gedragswetenschapper Bureau Jeugdzorg Haaglanden, behandelaar Stichting Jeugdformaat en sinds 2022 werkzaam bij Veerkracht Kind & Jeugd.

 

Anita Swanenberg
Autisme-specialist

Sinds januari 2020 werkt Anita als behandelaar bij Veerkracht Kind & Jeugd. Haar specialisme ligt op het gebied van psycho-educatie bij autisme spectrum stoornis (ASS) en het vertalen van de speciale behoeften van kinderen met ASS naar praktische ondersteuning zowel thuis als op school. Anita begeleidt al meer dan twintig jaar mensen met autisme. Daarnaast geeft zij ook in-company trainingen op het gebied van autisme en psycho-educatie aan groepen ouders/ verzorgers en andere geïnteresseerden.

“Doordat ik zowel als professional als in mijn persoonlijk leven betrokken ben bij het onderwerp autisme, weet ik wat de diagnose voor de mensen met autisme zelf en hun naasten kan betekenen. Ook weet ik hoe belangrijk goede kennis is voor de juiste begeleiding. Deze kennis wil ik graag met anderen delen.”

 

Opleiding: post-HBO autisme bij Autisme Centraal.
Werkervaring: 24 uurszorg Lichtpunt.