Veerkracht, Praktijk voor Kinder- & Jeugdpsychologie is een vrijgevestigde praktijk voor generalistische basis GGZ. Wij bieden hulp bij lichte tot matige psychische problemen. U kunt terecht voor diagnostiek en kortdurende behandeling van kinderen vanaf 4 jaar en jeugdigen tot circa 23 jaar.

Het streven is dat de kinderen en hun ouders zich in de praktijk vertrouwd en gehoord voelen. We zijn betrokken hulpverleners, dichtbij in de wijk en door de warme, sfeervolle inrichting van de praktijk bieden we professionele hulp op een laagdrempelige manier. Wij bieden hulp aan kinderen met uiteenlopende klachten zoals gedragsproblemen, depressie en somberheid, zelfbeeldproblematiek, angsten, autisme en ADHD.. Wij hanteren een oplossingsgerichte benadering, waarbij de hulpvraag van de opvoeders, het kind of de school het uitgangspunt vormt voor diagnostiek en/of behandeling.

 

 

 

Hierbij geloven wij in de eigen wijsheid van een kind. Dit betekent voor ons dat het antwoord of de oplossing aanwezig is in ieder kind zelf, maar dat er soms hulp nodig is om dit helder te krijgen.

Door goed te luisteren, ruimte te geven, de juiste vragen te stellen en kinderen en ouders te laten meedenken over oplossingen, komen de antwoorden van binnenuit waardoor ze het beste bij de persoon passen en daarmee voor de grootste verandering kunnen zorgen.

Door te ontdekken waar je kracht zit, kun je vol vertrouwen jezelf zijn en je als persoon verder ontwikkelen!