Veerkracht, Praktijk voor Kinder- & Jeugdpsychologie kan helpen bij:

 • angst
 • depressie en somberheid
 • trauma (EMDR)
 • Ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autisme
 • Sociaal-emotionele problemen: negatief zelfbeeld, matig zelfvertrouwen, faalangst en onzekerheidsproblemen, sociale problemen, pest- en plaagproblemen
 • Onderwijsvragen zoals concentratieproblemen, faalangst, vragen mbt de intelligentie, schoolkeuze
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Assertiviteits- en weerbaarheidsproblemen
 • psycho-educatie bij autisme en ADHD

 

Meer specifiek voor scholen:

 • Consultatie
 • Advisering
 • Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, persoonlijkheid, leerproblemen zoals dyslexie, rekenproblemen)
 • Schriftelijke en mondelinge rapportage van onderzoeksgegevens aan ouders en leerkrachten
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangstreductietraining