• Geheimhouding: Veerkracht Praktijk voor Kinder- & Jeugdpsychologie is gehouden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en valt onder het tuchtrecht van het NIP. Op de behandeling door psychologen is de Wet op de geneeskundige behandelings- overeenkomst (WGBO) van toepassing.
  • Dossiervorming: Voor alle aangemelde cliënten wordt een dossier gemaakt. Van ieder contact worden aantekeningen gemaakt in het dossier. Van psychologisch onderzoek wordt een rapport geschreven dat naar de ouders of de meerderjarige cliënt wordt gestuurd. Cliënten hebben recht op inzage in het dossier. De bewaartermijn is vijftien jaar. Derden hebben geen inzage in de dossiers.